Uverenje o ispitivanju vozila - Homologacija
Provereno najbrže i najpovoljnije - Speed Trade!
Homologacija

Homologacija

Uverenje o ispitivanju vozila

Agencija za bezbednost saobraćaja je, na osnovu Zakona o bezbednosti saobraćaja na putevima i Pravilnikom o ispitivanju vozila, donela odluku da se za svako upotrebljavano motorno i priključno vozilo uveženo u Republiku Srbiju mora izdati Uverenje o ispitivanju vozila - Homologacija.

Speed Trade je zaključilo ugovor o saradnji sa Agencijom za bezbednost saobraćaja i Auto-Moto savezom Srbije – Centrom za motorna vozila u kojem se Speed Trade DOO odobrava da na tehničkom pregledu obavlja ispitivanje i izdavanje uverenja za upotrebljavana motorna i priključna vozila.

Centar za motorna vozila

Kontrola uvoza polovnih vozila podrazumeva utvrđivanje porekla i verodostojnosti na osnovu propisanih kriterijuma kao i stručnu proveru i utvrđivanje da li je vozilo naknadno modifikovano.

Agencija za bezbednost saobraćaja ovlastila je AMSS - Centar za motorna vozila da ispituje uvezena polovna vozila. Nakon utvrđivanja stanja uvezenog vozila u Centru za motorna vozila može se izdati potvrda na osnovu koje vlasnk u Agenciji dobija sertifikat predviđen zakonom.

Štedimo Vaše
vreme

Izdavanje registracione nalepnice bez odlaska u MUP

Štedimo Vaš
novac

Provereno najpovoljniji u gradu - uverite se sami

Najbolji uslovi
plaćanja

3 do 12 rata, čekovi, platne kartice, admin. zabrane ...