Međunarodna dokumenta
Međunarodna vozačka dozvola - Međunarodno ovlašćenje
Međunarodna vozačka

Međunarodna vozačka dozvola

Međunarodna vozačka dozvola je obavezan dokument za izlazak iz zemlje motornim vozilom.

Međunarodna vozačka dozvola se može izdati državljanima Republike Srbije i stranim državljanima koji poseduju važeću vozačku dozvolu (ne može ise zdati na osnovu probne vozačke dozvole), izdatu u Republici Srbiji. Strani državljani moraju da imaju dokaz o boravku ili prebivalištu u Republici Srbiji. Štampana je na srpskom, francuskom, engleskom, španskom, ruskom i nemačkom jeziku.

Važnost ovog dokumenta od trenutka izdavanja je 3 godine a cena izdavanja je 2.000 dinara.

Izdavanje međunarodne vozačke dozvole se vrši na lični zahtev i uz prisustvo korisnika. Da biste dobili međunarodnu vozačku dozvolu potrebno Vam je sledeće:

  • zahtev za dobijanje međunarodne vozačke dozvole (dobija se i popunjava na šalteru)
  • važeća lična karta i pasoš – na uvid
  • važeća vozačka dozvola izdata u R. Srbiji – na uvid
  • fotokopija vozačke dozvole (prednja i zadnja strana)
  • 2 fotografije 3,5 x 4,5 cm
Međunarodno ovlašćenje

Međunarodno ovlašćenje

Dozvola za upravljanje tuđim vozilom u inostranstvu

Dozvola za upravljanje tuđim vozilom u inostranstvu je obavezan dokument za svaki izlazak iz zemlje tuđim vozilom a služi kao dokaz da vozač može da putuje tuđim vozilom u inostranstvo, na osnovu ovlašćenja koje mu je dao vlasnik vozila.

Važnost ovog dokumenta od trenutka izdavanja je najviše 12 meseci, a na zahtev vlasnika, može se izdati i na kraći vremenski period. Rok važnosti se ne vezuje za datum isticanja registracije vozila.

Cena izdavanja međunarodnog ovlašćenja je 1.500 dinara.

Za izdavanje dozvole za upravljanje tuđim vozilom u inostranstvu obavezno je lično prisustvo vlasnika i korisnika vozila. Ako je vlasnik vozila pravno lice, umesto lične karte, prilaže se originalni dopis, na memorandumu, potpisan od strane ovlašćenog lica i overen pečatom, kojim se korisnik vozila ovlašćuje da može da upravlja vozilom predmetnog vlasnika-pravnog lica, u inostranstvu. Da biste dobili međunarodno ovlašćenje potrebno Vam je sledeće:

  • važeća lična karta vlasnika vozila
  • važeća putna isprava (pasoš) korisnika vozila
  • saobraćajna dozvola za vozilo

Štedimo Vaše
vreme

Izdavanje registracione nalepnice bez odlaska u MUP

Štedimo Vaš
novac

Provereno najpovoljniji u gradu - uverite se sami

Najbolji uslovi
plaćanja

3 do 12 rata, čekovi, platne kartice, admin. zabrane ...

85% naših novih klijenata su Vaša preporuka!


Hvala Vam što ste nas preporučili svojim prijateljima.