Šta je to bonus - malus sistem?
Provereno najbrže i najpovoljnije - Speed Trade!

Mogućnost izbora osiguranja

Speed Trade Vam nudi da sami izaberete osiguravajuću kuću koja Vam najviše odgovara.
Bonus - malus

Na ugovore o osiguranju od autoodgovornosti od 01.septembra 2011. god. primenjuje se bonus-malus sistem, što znači da se premija osiguranja za određeno vozilo utvrđuje primenom odgovarajućeg premijskog stepena u zavisnosti od toga da li je osiguranik u prethodnom periodu imao prijavljenu štetu za koju je odgovoran.

Na ovaj način osiguranik koji u prethodnom periodu nije imao štete, prilikom zaključenja osiguranja može očekivati umanjenje premije osiguranja, odnosno osiguranik koji je u prethodnom periodu imao štete može očekivati uvećanje premije osiguranja.

Osiguranici koji u ranijem periodu nisu imali štete po osnovu obaveznog osiguranja od autoodgovornosti biće razvrstani u treći premijski stepen i ostvarivaće pravo umanjenja osnovne premije (bonus) od 5%

Svako ko prvi put osigurava novo vozilo premiju osiguranja plaća bez bonusa ili malusa, tj. plaća osnovnu cenu osiguranja koja je ista kod svih osiguravajućih kuća a propisana je od strane NBS.

Pravo na premiju odgovarajućeg premijskog stepena bonus-malus sistema odnosi samo na vlasnika vozila. Promenom vozila ne gubi se stečeno pravo na bonus ili malus jer se ono vezuje za vlasnika.

Bonus - malus sitem u praksi

  • Pažljivi vozači koji u naredne tri godine ne učine nijednu štetu biće razvrstani u najniži, prvi, premijski stepen i nagrađeni maksimalnim umanjenjem osnovne premije (bonusom) u iznosu od 15% jer svaka godina pažljive vožnje donosi po 5% popusta i umanjenje premijskog stepena.
  • Manje pažljivi vozači, sa jednom učinjenom štetom između dve registracije, moraju da plate 50% skuplju polisu i biće razvrstani u sedmi premijski stepen.
  • Nepažljivi vozači koji su načinili dve štete u prethodnom periodu biće razvrstani u deseti premijski stepen i plaćaće 110% višu cenu osiguranja, a za tri i više načinjenih šteta osiguranik će plaćati 150% veću premiju obaveznog osiguranja od auto-odgovornosti i biće razvrstan u dvanaesti premijski stepen.

Štedimo Vaše
vreme

Izdavanje registracione nalepnice bez odlaska u MUP

Štedimo Vaš
novac

Provereno najpovoljniji u gradu - uverite se sami

Najbolji uslovi
plaćanja

3 do 12 rata, čekovi, platne kartice, admin. zabrane ...

85% naših novih klijenata su Vaša preporuka!


Hvala Vam što ste nas preporučili svojim prijateljima.